O nas

O nas

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Green IT  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt pt.

„Opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej rozproszonego środowiska kontrolno-pomiarowego zintegrowanego w chmurze obliczeniowej – Green Control System”

 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem głównym projektu jest opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej rozproszonego środowiska kontrolno-pomiarowego zintegrowanego w chmurze obliczeniowej – Green Control System, składającego się z następujących elementów:

- rejestratorów Green Logger - bezprzewodowych urządzeń pomiarowych monitorujących parametry środowiskowe,

- urządzeń odbiorczych Green ASM w dwóch wersjach: mobilnej i stacjonarnej zapewniających przepływ danych gromadzonych w rejestratorach oraz przekazanie ich do chmury,

- Platformy Green Control Web – nadrzędnego systemu działającego w środowisku chmury obliczeniowej służącego do wizualizacji przechowywanych danych z rejestratorów Green Logger oraz będącego platformą wirtualnych usług do analizy danych,

- Aplikacji Green Control Mobile na system Android służącej do konfiguracji urządzeń pomiarowych Green Logger oraz zapewniającej dostęp do funkcjonalności platformy Green Control Web z urządzeń mobilnych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace rozwojowe. Ich celem będzie opracowanie rejestratorów Green Logger oraz urządzeń odbiorczych Green ASM wyposażonych w warstwę komunikacyjną ISM 432 oraz 6LoWPAN pozwalający na przesyłanie powiadomień i utworzenie hybrydowej sieci MESH pomiędzy urządzeniami odbiorczymi oraz opracowanie i integracja Platformy Green Control Web i aplikacji mobilnej Green Control Mobile pozwalającej na odbiór i analizę danych z wielu urządzeń równocześnie.

Powstałe w wyniku realizacji projektu rozwiązanie z uwagi na szeroki zakres zastosowania odnajduje odbiorców w 4 głównych segmentach rynku, do których należą: monitoring parametrów przewozu towarów, smart home, ochrona mienia oraz ochrona życia. Jego wdrożenie powinno przede wszystkim doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia ryzyka związanego z transportem towarów poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku oraz rozmiaru ewentualnych szkód.

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 930 748.80 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 158 449.28 zł

 

Green IT to firma oferująca kompleksową obsługę w zakresie usług internetowych jak również rozwiązań biznesowych czy platform B2B (Business-to-Business). Naszym klientom zapewniamy pełne wsparcie na poszczególnych etapach wdrażania systemów internetowych do własnej struktury firmy:

Nasza działalność opiera się na dostarczaniu w pełni wiarygodnych rozwiązań oraz profesjonalnej obsługi.

Jednym z naszych głównych atutów jest posiadanie autorskiej platformy programistycznej Box. Umożliwia ona tworzenie zaawansowanych systemów dedykowanych z intuicyjnym interfejsem użytkownika dostępnym z dowolnego miejsca poprzez przeglądarkę internetową. Modułowa architektura zapewnia skalowalność oraz możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta.

Posiadamy również własne oprogramowanie Green Office z dostępem online w modelu SaaS (Software as a Service) przeznaczone zarówno dla małych jak i dużych przedsiębiorstw, do wsparcia ich działalności.

Klaster Smart IT

Klaster Smart IT

Klaster Smart IT powstał w celu nawiązania współpracy między gałęziami innowacyjnych technologii a nowatorskimi firmami informatycznymi. Przedmiotem działalności Klastra są inicjatywy podejmowane na rzecz wspomagania nowych technologii na polskim i europejskim rynku. Nasze konsorcjum pragnie wypromować i rozpowszechnić rozwiązania informatyczne, należące do uczestników Klastra Smart IT i podmiotów z nim współpracujących, ponieważ wierzymy, że tworzenie inteligentnej sieci zarządzania energią wpływa na poprawę konkurencyjności rynku energetycznego i efektywności użytkowania energii elektrycznej. Kluczowym kierunkiem prowadzonych przez Klastra działań jest wsparcie m.in. instytucji użyteczności publicznej czy samorządów oraz przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych.