LucidOffice

Opis: 
LucidOffice to kompletny pakiet aplikacji on-line: wspierający zarządzanie pracą i potencjałem ludzkim w firmie umożliwiający zdynamizowanie sprzedaży i otworzenie na nowe rynki poprawienie relacji z klientami czy pozyskanie nowych