GreenPoint

Green_Point

Green Point jest systemem do monitoringu i rozliczeń sieci punktów ładowania. Umożliwia odbiór i analize danych z zainstalowanych urządzeń (słupków do ładowania) oraz raportowanie o stanie urządzeń z szybkim powiadamianiem o ewentualnych problemach.
Każda firma administruje niezależnie własnymi punktami, a klient końcowy otrzymuje informacje o dostępności wszystkich punktów w sieci. Aplikacja jest spięta z siecią Lucid Cloud / Green ID obsługująca słupki do ładowania rozmieszczone na terenie kraju
Za pomocą karty Green ID można uzyskać dostęp do słupka ładowania.