GreenDirections

Green_Directions

Nawigacja samochodowa zintegrowana z Lucid Cars oparta na usłudze Google Maps
Obustronna komunikacja centrum obsługi z kierowcą

Wyświetlanie komunikatów od operatora
Pobieranie aktualnych celów do osiągnięcia
Wyświetlanie i oznaczanie punktów firmowych

Zapis trasy i powiadamianie centrum o bieżącej lokalizacji GPS
jak w urządzeniu ASR
Społecznościowe komunikaty o zagrożeniach drogowych
Zgłaszanie i potwierdzanie nowych komunikatów