Cloud3

Green_Accounts

Specjalny węzeł Green Cloud odpowiedzialny za uwierzytelnianie użytkowników. Służy ponadto do zarządzania użytkownikami Green Cloud. Użytkownicy są zgrupowani w firmach, a dla większego porządku administrator możne ich podzielić na pomniejsze grupy np. managerów i pracowników.

 

Usługa pojedynczego logowania (SSO) użytkowników firmowych do sieci Green Cloud.

 

Logowanie do aplikacji WWW i mobilnych

 

Bezpieczne uwierzytelnianie poprzez OAuth2

 

Protokół lokalizacji i udostępniania danych w chmurze GreenCloud

 

Udostępnianie danych zewnętrznym aplikacjom poprzez API

 

Precyzyjne określenie przez użytkownika poziomu dostępu

 

Spójny interfejs logowania

 

OAuth2

 

Panel do zarządzania użytkownikami