ASR

ASR

Monitoring pojazdów z ASR (Automatyczny Systemem Ratunkowy) jest to urządzenie bezpieczeństwa montowane w samochodach umożliwiające zapis danych o stanie samochodu w pamięci (czarna skrzynka).Komunikuje się z systemem LucidCars opartym na LucidCloud.

Urządzenie pozwala na:

 

Zgłaszanie bieżącej pozycji do centrum monitoringu; 

 

 

Połączenia głosowe z centrum monitoringu na żądanie; 

 

 

Wykrywanie wypadków

 

Zgłoszenie lokalizacji do centrum

 

Automatyczna komunikacja głosowa z centrum monitoriginu

 

Wysłanie danych o stanie samochodu chwilę przed jak i po wypadku