Green Cloud

 
 
System przechowywania i wymiany danych w chmurze
Integracja z zewnętrznymi systemami na poziomie centrum zasobów
Uwierzytelnianie poprzez certyfikaty SSL
 
Wielopoziomowy system kontroli dostępu do zasobów

Cloud

Green_Cloud

Jest to technologia, która pozwala klientowi na uzyskanie korzyści finansowych związanych z brakiem konieczności zatrudniania całego zespołu informatycznego do zarządzania systemem. Oprogramowanie instalowane jest po stronie dostawcy, który odpowiedzialny jest za jego utrzymanie. Klient ma dostęp do systemu przez Internet i w ogóle nie musi się martwić o wszystkie sprawy związane z jego administracją. Jedyne czego potrzebuje, to dostęp do Internetu, a do systemu może się zalogować z dowolnego miejsca na świecie. Ponieważ z jednego bazowego systemu CRM może jednocześnie korzystać wiele firm i nie potrzebny jest proces wdrażania systemu, klient sumarycznie zawsze ponosi korzyści finansowe związane z tym rozwiązaniem. Przykładem aplikacji bazującej na Cloud Computing-u jest Gmail, Yahoo lub Hotmail. Nasze systemy mogą działać na podobnej zasadzie.

 

System przechowywania i wymiany danych w chmurze

 

Obsługa zasobów:

 

Zsynchronizowanych z serwerem głównym

Rozproszonych - dane zbierane dynamicznie z sieci i propagowane z konfigurowalnym dopuszczalnym opóźnieniem na węzły

 

Bezpieczna autoryzacja serwerów i usług do zasobów

 

Uwierzytelnianie poprzez certyfikaty SSL

Wielopoziomowy system kontroli dostępu do zasobów

 

Integracja z zewnętrznymi systemami na poziomie centrum zasobów

 
 

 

Cloud1

Green_Server

Aplikacja do zarządzania węzłem chmury, stosowana w administracji Green Cloud. W jej ramach można:

 

Stworzyć Firmy na których później można w aplikacji Green Accounts dodawać konkretnych użytkowników Green Office.

 

Zarządzać aplikacjami z pakietu Green Office

 

Tworzyć i przyznawać zasoby na konkretne elementy infrastruktury serwerowej

 

Zarządzać użytkownikami administracyjnymi oraz przeglądać aktywności i historie ich operacji

 

Konfigurować powiadomienia

 

 

 

Cloud3

Green_Accounts

Specjalny węzeł Green Cloud odpowiedzialny za uwierzytelnianie użytkowników. Służy ponadto do zarządzania użytkownikami Green Cloud. Użytkownicy są zgrupowani w firmach, a dla większego porządku administrator możne ich podzielić na pomniejsze grupy np. managerów i pracowników.

 

Usługa pojedynczego logowania (SSO) użytkowników firmowych do sieci Green Cloud.

 

Logowanie do aplikacji WWW i mobilnych

 

Bezpieczne uwierzytelnianie poprzez OAuth2

 

Protokół lokalizacji i udostępniania danych w chmurze GreenCloud

 

Udostępnianie danych zewnętrznym aplikacjom poprzez API

 

Precyzyjne określenie przez użytkownika poziomu dostępu

 

Spójny interfejs logowania

 

OAuth2

 

Panel do zarządzania użytkownikami

 

 

 
 
 

 

LucidPanel

Green_Panel

Oprogramowanie do zdalnej administracji serwerów dedykowanych poprzez przeglądarke internetową. Służy zarządzaniu serwerem, zainstalowanymi aplikacjami, bazami danych, serwerami FTP oraz administrowaniem serwerów pocztowych.

 

Usługi WWW są realizowane przez popularny serwer Apache, obsługa baz danych natomiast w MySQL. Każdą z usług można zrestartować/zatrzymać oraz podejrzeć komunikaty, wszystko to z poziomu aplikacji.

 

Poza bazową funkcjonalnością Green Panel posiada moduł Statystyk, w przejrzysty sposób pokazujacy na wykresie ruch na serwerze, zużycie CPU, obciążenie całego systemu oraz zużycie pamięci. Dane te są przechowywane bez limitu zatem z czasem mamy pełną historię aktywności na serwerze.

 

Obsługa baz danych jest realizowana jest przez popularny phpMyAdmin zatem zarządzenie nimi jest uniwersalne i proste.

 

System zapewnia obsługę wielu użytkowników z wielopoziomowym systemem uprawnień i zasobów przez system kont. Ponadto działania każdego użytkownika takie jak: zalogowanie się, dodanie domeny, przyznanie zasobów itp. są na bieżąco zapisywane i i łatwo dostępne w celu ewentualnej analizy.

 

Z poziomu aplikacji możliwe jest również zarządzanie Certyfikatami SSL.

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Projekty

BEZPIECZEŃSTWO

Przetwarzanie danych klienta w architekturze cloud computing należy rozumieć jako przetwarzanie dokonywane za pomocą systemu połączonego z siecią publiczną, w związku z czym aplikacja dostarczana przez usługodawcę musi posiadać wysoki poziom zabezpieczeń. W zakresie tym firma Green Cloud realizuje następujące rozwiązania:
 

Kontrola dostępu do danych CRM: w ramach korzystania z aplikacji zapewnione jest, aby dla każdego użytkownika zarejestrowany był odrębny identyfikator i hasło oraz aby dostęp do danych był możliwy wyłącznie po przeprowadzeniu procesu autoryzacji i uwierzytelnienia.

 

Śledzenie danych: każdy obiekt w systemie posiada swoją historię. Próba zmiany danej powoduje dodanie wpisu do odpowiadającej jej historii. Dzięki temu system posiada wiedzę o tym kto i kiedy co zmodyfikował.

 

Poufność i integralność danych: wszystkie dane wymieniane między komputerem klienckim a serwerem przesyłane są przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia SSL w protokole HTTPS . Zasoby udostępniane w systemie (tj. pliki raportów czy obrazki) przechowywane są na serwerze w obszarach chronionych, do których nikt z zewnątrz nie ma dostępu - bez pomyślnej próby uwierzytelniania i autoryzacji nie można pobrać danego zasobu z serwera.

 

Kopie zapasowe: wszystkie dane klienta (tj. dane kontaktowe, zadania, wydarzenia) magazynowane są w wydzielonej, niedostępnej dla innych użytkowników bazie danych. Z bazy tej regularnie tworzone i archiwizowane są kopie zapasowe. Dzięki temu na wypadek nieprzewidzianej awarii informacje można w łatwy sposób odzyskać. System zabezpiecza przed tworzeniem kopii zapasowych przez osoby nieuprawnione.

 

Fizyczny dostęp do urządzeń: budynki i pomieszczenia, w których mieści się infrastruktura służąca do przechowywania danych klienta zabezpieczana jest przed dostępem osób nieuprawnionych.

 
 
 

 

Realizacje